Luftforsvarets ASVAB-øvelsestester med svar og forklaringer | Assessment-Training.com (2023)

Luftforsvarets ASVAB vurderingspraksis

Luftforsvarets ASVAB-øvelsestester med svar og forklaringer | Assessment-Training.com (1)

Hvis du planlegger å melde deg inn i Luftforsvaret, vil du bli bedt om å ta Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB). Poengsummen din på ASVAB vil avgjøre om du er kvalifisert for å bli med i luftforsvaret. Ikke bare avgjør poengsummen din kvalifisering, men poengsummen din bestemmer også hvilke jobber i luftforsvaret du er kvalifisert til å utføre.

Dine prestasjoner på ASVAB kan også avgjøre om du er kvalifisert for visse bonusvervingsinsentiver. Så å score høyt på ASVAB kan være gunstig for din karriere. For å være sikker på at du får mest mulig ut av din ASVAB, kan du øve med vår praksis ASVAB-test.

Hva måler ASVAB

ASVAB-testene er designet for å måle evner i fire domener, verbal, matematikk, naturfag og teknisk, og romlig. Innholdet i ASVAB-testen er som følger:

 • Generell vitenskap (GS) - Angående kunnskap om fysiske og biologiske vitenskaper (domene: vitenskap/teknisk)
 • Aritmetisk resonnement (AR) - Angående evnen til å løse aritmetiske ordproblemer (domene: matematikk)
 • Ordkunnskap (WK) - Evne til å velge riktig betydning av et ord presentert i kontekst og å identifisere det beste synonymet for et gitt ord (domene: verbal)
 • Paragrafforståelse (PC) - Evne til å innhente informasjon fra skriftlige passasjer (domene: muntlig)
 • Matematikkkunnskap (MK) - Kunnskap om matematikk på videregående skole (domene: matematikk)
 • Elektronikkinformasjon (EI) - Kunnskap om elektrisitet og elektronikk (domene: vitenskap/teknisk)
 • *Automotive Information (AI) - Kunnskap om bilteknologi (domene: vitenskap/teknisk)
 • *Butikkinformasjon (SI) – Kunnskap om verktøy og butikkterminologi og praksis (domene: vitenskap/teknisk)
 • Mekanisk forståelse (MC) - Kunnskap om mekaniske og fysiske prinsipper (domene: vitenskap/teknisk)
 • Assembling Object (AO) - Evne til å bestemme hvordan et objekt vil se ut når dets deler settes sammen (domene: romlig)

* Testene Automotive Information (AI) og Butikkinformasjon (SI) administreres som separate tester i den datastyrte versjonen av testen (CAT-ASVAB), men kombinert til én enkelt poengsum (merket AS). Testene Automotive Information (AI) og Shop Information (SI) er kombinert til én test i papir-og-blyantversjonen av testen (P&P-ASVAB).

Jobber i luftforsvaret kalles Air Force Specialty Code (AFSC). For å finne hvilke jobber i luftforsvaret du kvalifiserer for, deler luftforsvaret ned poengsummene dine i forskjellige "Linjepoeng". Luftforsvaret bruker fire egnethetsområder kalt MAGE (mekanisk, administrativ, generell og elektronikk). Hver linjescore består av noen få deltester der MAGE-poengsummene dine beregnes som persentiler. Persentilen din viser hvordan du scoret sammenlignet med andre som har tatt testen. Air Force Line Scores er:

Kvalifiseringsområde

ASVAB deltester

G - Generelt

Verbal uttrykk (WK pluss PC) og aritmetisk resonnement (AR)

M - Mekanisk

Mechanical Comprehension (MC), General Science (GS) og 2 ganger Auto & Shop Information (AS)

A - Administrativ

Verbal uttrykk (WK pluss PC)

E - Elektrisk

Aritmetisk resonnement (AR), Matematikkkunnskap (MK), Elektronikkinformasjon (EI) og Allmennvitenskap (GS)

I neste del kan du se minimumsskårene for alle de forskjellige AFSC-ene i luftforsvaret.

Nødvendige poeng

I tabellene nedenfor ser du minimumspoeng for kvalifikasjonsområdet for alle de generelle, mekaniske, administrative og elektriske AFSC-ene i luftforsvaret.

General AFSC's

Luftforsvarets stillingstittel

Minste poengsum for kvalifiseringsområde

Påfylling av drivstoff under fly

G55

Aircraft Loadmaster

G57

Luftbårne operasjonslærling

G55

Luftbåren kryptologisk lingvist

G72

Luft trafikk kontroll

G55 og M55

Kampkontroll

G44

Kommandopost

G49

TACP

G49

Luftfartskontroll- og varslingssystemer

G55

Flyplassledelse

G50 og M40

Etterretningsapplikasjoner

G57

Bildetolk

G66

Signaler etterretningsproduksjon

G53

Kryptologisk lingvist

G72

Analyse av signalintelligens

G62

Elektroniske signaler Intel

G72

Elektronisk systemsikkerhet

G62

Survival Evasion, Resist & Escape

G55

Pararescue

G44

Ubemannet Aerospace Sys Sensor Operator

G64 eller E54

Vær

G66 og E50

Spesialoperasjonsværlærling

G66 og E50

Analyse av vedlikeholdsdatasystemer

G55

Vedlikeholdsplanlegging

G44

Materialhåndtering

G44 eller A41

Ammunisjonssystem

M55 eller G55

Cyber ​​Systems Operations

G64

Cybersikkerhet

G64

Skadedyrbekjempelse

G38

Engineering

G49

Driftsadministrasjon

G44

Brannvern

G38

Eksplosivforordning (EOD)

G64 og M60

Beredskap

G62

Tjenester

G24

Public Affairs

G72

Radio- og TV-kringkasting

G72

Grafisk lærling

G44

Stillbilde

G44

Regional band

G24 eller A21

Premier Band

G24 eller A21

Sikkerhetsstyrker

G33

Ledelse av helsetjenester

G44

Medisinsk materiell

G44

Biomiljøteknikk

G49

Psykisk helsetjeneste

G55

Diett terapi

G44

Folkehelse

G44

Hjerte-lunge

G44

Fysisk medisinlærling

G49

Luftfartsfysiologi

G44

Medisinske tjenester

G44

Kirurgiske tjenester

G44

Apotek

G44

Diagnostisk bildebehandling

G44

Medisinsk laboratorium

G62

Histopatologi

G44

Optometri

G55

Tannlegeassistent

G44

Dental Lab

G66

Kontrahering

G72

Økonomistyring

G57

Mekanisk AFSC's

Luftforsvarets stillingstittel

Minste poengsum for kvalifiseringsområde

Luftskytter

M60 eller E45

Flybesetningsutstyr

M40

Taktisk flyvedlikehold

M47

Luftfartsvedlikehold

M47

Helikoptervedlikehold

M56

Aerospace Propulsion Turboprop

M56

Aerospace bakkeutstyr

M47 og E28

Utgangssystemer for flybesetning

M56

Drivstoffsystemer for fly

M47

Hydrauliske systemer for fly

M56

Flymetallteknologi

M47

ER

M42

Strukturelt vedlikehold av fly

M47

Lavt observerbart flyvedlikehold

M47

Drivstoff

M47 og G38

Vedlikehold av missil- og romsystem

M47

Kjøretøydrift

M40

Lufttransport

M47 og A28

Spesialvedlikehold av kjøretøy og utstyr

M47

Spesielt vedlikehold av kjøretøy

M40

Ammunisjonssystem

M60 eller G57

Bevæpningssystemer for fly

M60 eller E45

Atomvåpen

M60

Elektrisk kraftproduksjon

M56 og E40

Oppvarming, Ventilasjon, Air Cond & Kjøleskap

M47 eller E28

Fortau og konstruksjonsutstyr

M40

Strukturell

M47

Utilities System

M47

Vedlikehold av flytende drivstoffsystem

M47

Avhending av eksplosivforordning

M55 og G60

Teknisk applikasjonsspesialist**

M88 og E85

Mekanisk egnethetsområde

M47

Mekanisk egnethetsområde

M56

Mekanisk egnethetsområde

M60

Administrativ AFSC's

Luftforsvarets stillingstittel

Minste poengsum for kvalifiseringsområde

Driftsressursstyring

A41

Logistikkplaner

A56

Trafikkstyring

A35

Vedlikeholdskontroll og analyse av kjøretøy

A41

Kunnskap Driftsledelse

A47

Personale

A41

Administrativt egnethetsområde

A41

Administrativt egnethetsområde

A56

Elektrisk AFSC's

Luftforsvarets stillingstittel

Minste poengsum for kvalifiseringsområde

Luftbårne kommunikasjonssystemer

E70

Space Systems Operations

E60

Avionikk teststasjon og komponent

E70

Avioniske angrepskontrollsystemer

E70

Avioniske systemer

E70

Bomber Avionics Systems

E70

Aircraft Electrical & Environmental Sys

E61 og M41

Missile & Space Sys Electronics Vedlikehold

E70

Missil- og romfasiliteter

E70

Presisjonsmåling utstyr Lab

E70

Klientsystemer

E60

Cybertransportsystemer

E70

RF-overføringssystemer

E70

Spektrumoperasjoner

E60

Jordradarsystemer

E70

Flyplasssystemer

E70

Kabel- og antennesystemer

E55 og M55

Elektriske systemer

E35 og M35

Biomedisinsk utstyr

E70 og M60

Elektronisk egnethetsområde

E70

Hva du bør vite om ASVAB

Som diskutert er det forskjeller mellom den datastyrte og ASVAB-testen med papir og blyant. Uansett om du tar ASVAB med datamaskin eller papir-og-blyant, bør poengsummene være svært like.

Den datastyrte ASVAB (CAT-ASVAB) testen er adaptiv, noe som betyr at testen tilpasser seg ditt ferdighetsnivå. Testprogramvaren er utviklet på en slik måte at den velger elementer som passer for ditt ferdighetsnivå, basert på dine svar på tidligere elementer i testen. En annen ting å huske på er at du ikke kan se gjennom eller endre svar når du har sendt dem. Gjennomsnittlig kandidat bruker omtrent en og en halv time på å fullføre testen. CAT-ASVABbestås av totalt 145 spørsmål og 154-minutters frist, fordelt som følger:

 • General Science (GS) - 16 spørsmål med en tidsbegrensning på 8 minutter
 • Arithmetic Reasoning (AR) - 16 spørsmål med en tidsbegrensning på 39 minutter
 • Word Knowledge (WK) - 16 spørsmål med en tidsbegrensning på 8 minutter
 • Avsnittsforståelse (PC) - 11 spørsmål med en tidsbegrensning på 22 minutter
 • Matematikkkunnskap (MK) - 16 spørsmål med 20 minutters tidsbegrensning
 • Elektronikkinformasjon (EI) - 16 spørsmål med en tidsbegrensning på 8 minutter
 • Bilinformasjon (AI) - 11 spørsmål med en tidsbegrensning på 7 minutter
 • Butikkinformasjon (SI) - 11 spørsmål med en tidsbegrensning på 6 minutter
 • Mechanical Comprehension (MC) - 16 spørsmål med en 20-minutters tidsbegrensning
 • Assembling Object (AO) - 16 spørsmål med en 16-minutters tidsbegrensning

Papir- og blyantprøven gjennomføres tradisjonelt, noe som betyr at alle eksaminanden tar det samme settet med spørsmål samtidig. En annen forskjell med den datastyrte testen er at du under P&P-testen har lov til å gå gjennom svarene dine. En viktig ting å huske her er at hvis du går tom for tid på P&P-versjonen av ASVAB, er det til din fordel å fylle inn tilfeldige gjetninger for de gjenværende elementene, da det ikke er noen straff for å gjette svar. Gjennomsnittlig kandidat bruker omtrent tre og en halv time på å fullføre testen. P&P-ASVAB-testen består av totalt 225 spørsmål og en tidsbegrensning på 149 minutter, fordelt som følger:

 • General Science (GS) - 25 spørsmål med en tidsbegrensning på 11 minutter
 • Arithmetic Reasoning (AR) - 30 spørsmål med en tidsbegrensning på 36 minutter
 • Ordkunnskap (WK) - 35 spørsmål med en tidsbegrensning på 11 minutter
 • Avsnittsforståelse (PC) - 15 spørsmål med en tidsbegrensning på 13 minutter
 • Matematikkkunnskap (MK) - 25 spørsmål med en tidsbegrensning på 24 minutter
 • Elektronikkinformasjon (EI) - 20 spørsmål med en tidsbegrensning på 9 minutter
 • Bil- og butikkinformasjon (AS) - 25 spørsmål med en tidsbegrensning på 11 minutter
 • Mechanical Comprehension (MC) - 25 spørsmål med en tidsbegrensning på 19 minutter
 • Assembling Object (AO) - 25 spørsmål med en tidsbegrensning på 15 minutter

Forberedelse til ASVAB kan være stressende på grunn av det faktum at du ikke vet hva du kan forvente. Den beste måten å bli kjent på er med praksistester som etterligner de faktiske testene.Assessment-Training.comhar forberedt tusenvis av kandidater til ulike vurderinger og egnethetstester ved å tilby realistiske testsimuleringer med gjennomarbeidede løsninger.

ASVAB General Science Test

ASVAB General Science Test er designet for å teste din evne til å gjenkjenne, anvende og analysere vitenskapelige prinsipper. Spørsmålene involverer emner fra ulike vitenskapsfelt, inkludert biologi, kjemi, geovitenskap, fysikk og medisin. Den offisielle ASVAB-testen består av 16 spørsmål med en tidsbegrensning på 8 minutter.

Luftforsvarets ASVAB-øvelsestester med svar og forklaringer | Assessment-Training.com (2)

EksempelASVAB General Science Test spørsmål.

Det riktige svaret erB, "Saltsyre."

Forklaring: Saltsyre utgjør størstedelen av magesyren, menneskets fordøyelsesvæske. I en prosess kjent som proteolyse, omdanner saltsyre pepsinogen til pepsin. Pepsin hjelper deretter å bryte bindingene som forbinder aminosyrer, og hjelper dermed fordøyelsen.

ASVAB aritmetisk resonnementtest

ASVAB Arithmetic Reasoning Test er designet for å måle dine matematiske resonnementferdigheter og forståelse av gitt informasjon. Spørsmålene innebærer grunnleggende matematiske beregninger, presentert i korte tekster.

De matematiske problemene i testen kan være:

 • Operasjoner med hele tall.
 • Operasjoner med brøk, desimaler og penger.
 • Forhold og proporsjon.
 • Beregning av rente og prosent.
 • Måling av omkrets, areal, volum, tid og temperatur.

Deoffisielle ASVABTesten består av 16 spørsmål, og du har 39 minutter på deg til å fullføre.

Luftforsvarets ASVAB-øvelsestester med svar og forklaringer | Assessment-Training.com (3)

Eksempel ASVAB aritmetisk resonnement Test spørsmål.

Det riktige svaret erC, $1641,73

Forklaring: Hvert år, etter avskrivning, koster mobiltelefonen 88 %, dvs. (100 % - 12 %), av forrige års verdi. Så etter det første året er kostnaden for mobilen = 88 % av 2120 $ = 1865,60 $. Etter andre år er prisen på mobiltelefonen = 88 % av $1865,60 = 0,88 * 1865,60 = $1641,73.

ASVAB Ordkunnskapstest

ASVAB Word Knowledge Test kommer i to spørsmålsformer. Du kan bli presentert for et enkelt ord eller med en kort setning. Din oppgave er å velge riktige definisjoner av verb, substantiv, adjektiver og adverb. Den offisielle ASVAB-testen består av 16 spørsmål med en tidsbegrensning på 8 minutter.

Luftforsvarets ASVAB-øvelsestester med svar og forklaringer | Assessment-Training.com (4)

EksempelASVAB Word Knowledge Test spørsmål.

Det riktige svaret erC, "Brukerstøtte."

Forklaring: Buttress refererer stort sett til en struktur bygget mot en vegg for å støtte den.

ASVAB paragrafforståelsestest

ASVAB Paragraph Comprehension Test måler bokstavelig forståelse, implisitt, inferensiell eller kritisk forståelse og forståelse av hovedideen eller -ordene i kontekst. Du får korte avsnitt om ulike emner.Deoffisielle ASVABTesten består av 11 spørsmål og du har 22 minutter på deg.

Luftforsvarets ASVAB-øvelsestester med svar og forklaringer | Assessment-Training.com (5)

EksempelASVAB Avsnittsforståelse Test spørsmål.

Det riktige svaret erD, "Hippo Sandal."

Forklaring: Den andre linjen i passasjen nevner 'Hesteskoen eller 'flodhestsandalen' har gjennomgått mange endringer i løpet av årene'.

ASVAB Matematikkkunnskapsprøve

ASVAB Mathematics Knowledge Test er designet for å måle din forståelse og evne til å gjenkjenne og anvende matematiske konsepter, prinsipper og prosedyrer. Spørsmålene i denne testen vurderer dine kunnskaper om grunnleggende videregående matematikk.Den offisielle ASVAB-testen består av 16 spørsmål med en tidsbegrensning på 20 minutter.

Luftforsvarets ASVAB-øvelsestester med svar og forklaringer | Assessment-Training.com (6)

EksempelASVAB Mathematics Knowledge Test spørsmål.

Det riktige svaret erEN, y^12.

Forklaring: Når basene er like, får vi produktet ved å legge til potensene til de to basene og beholde basene som de er. Derfor er løsningen y^5 .y^7 = y ^(5+7) = y^12.

ASVAB elektronisk informasjonstest

ASVAB Electronics Information Test er designet for å måle din grunnleggende kunnskap eller prinsipper for elektriske og elektroniske systemer. Spørsmålene involverer detaljer om elektroniske prinsipper, terminologi og kretsløp.Den offisielle ASVAB-testen består av 16 spørsmål, og du har 8 minutter på deg til å fullføre.

Luftforsvarets ASVAB-øvelsestester med svar og forklaringer | Assessment-Training.com (7)

EksempelASVAB Electronics Information Testspørsmål.

Det riktige svaret erD, PTC termistor.

Forklaring: En termistor med positiv temperaturkoeffisient (PTC) er en termistor der motstanden øker når temperaturen øker. Denne egenskapen brukes til overstrømsforhold. Derfor brukes PTC-termistorer i en serie som tilbakestillbare sikringer.

ASVAB Auto Information Test

ASVAB Auto Information Test måler din kunnskap om bilkomponenter, systemer, verktøy, feilsøking og reparasjoner. Spørsmålene involverer tekniske detaljer om bilmekanikk og termer.Den offisielle ASVAB-testen består av 11 spørsmål med en tidsbegrensning på 7 minutter.

Luftforsvarets ASVAB-øvelsestester med svar og forklaringer | Assessment-Training.com (8)

Eksempel ASVAB Automotive Information Test spørsmål.

Det riktige svaret erC, Håndleddsnål.

Forklaring: I forbrenningsmotorer kobler håndleddspinnen (også kjent som stempelpinnen) stempelet til koblingsstangen. Håndleddspinnen gir et lager som koblingsstangen kan svinges på når stempelet beveger seg.

ASVAB Butikkinformasjonstest

ASVAB Butikkinformasjonstest inkluderer spørsmål om bygningskonstruksjon og generell butikkpraksis. Testen er laget for å vurdere din forståelse av hvordan du bruker spesifikke verktøy, samt metoder som brukes i bygg og butikk.Den offisielle ASVAB-testen består av 11 spørsmål, og du har 6 minutter på deg til å fullføre.

Luftforsvarets ASVAB-øvelsestester med svar og forklaringer | Assessment-Training.com (9)

EksempelASVAB Butikkinformasjon Testspørsmål.

Det riktige svaret erEN, H4.

Forklaring: ASME-standarder spesifiserer driftsklasser for en talje. En H4 driftsklasse betyr at taljen kan håndtere store volumer med tung last og dens totale driftstid <=50 % av driftsperioden.

ASVAB mekanisk forståelsestest

ASVAB Mechanical ComprehensionTest dekker generell mekanikk, fysiske prinsipper og prinsipper for enkle maskiner som gir, trinser, spaker, kraft og væskedynamikk. Vurderingen gir en indikasjon på ytelsen på oppgaver som krever forståelse av mekaniske prinsipper. Deoffisielle ASVABTesten består av 16 spørsmål med en tidsbegrensning på 20 minutter.

Luftforsvarets ASVAB-øvelsestester med svar og forklaringer | Assessment-Training.com (10)

EksempelASVAB Mekanisk forståelsestest spørsmål.

Det riktige svaret erEN, 10:1 til 14:1.

Forklaring: Kompresjonsforhold er forholdet mellom volumet til forbrenningskammeret når stempelet er i bunnen av slaget og volumet til forbrenningskammeret når stempelet er på toppen av slaget. Siden bensin er mer flyktig, er kompresjonsforholdet for bensinmotorer lavere enn dieselmotorer og er i størrelsesorden 10:1 til 14:1.

Tips og triks for å oppnå ASVAB-en din

Gjør noenforskningom testene du må ta er det viktigste trinnet i forberedelsene til anaptitude test. Hvis du vet hva du kan forvente, vil du øke sjansene dine for å prestere godt fordi du er kjent med formatene. Ved å øve på egnethetstester vil du også avsløre dine egnestyrkerogsvakhetersom du kan jobbe med som forberedelse til selve vurderingen.

Disse effektive teststrategitipsene og hakene er vel verdt å huske før du tar selve ASVAB:

 • Øv, øv og øv litt mer for å oppnå ASVAB!
 • Lesespørsmålet og instruksjonene riktig. Selv om dette virker logisk, går ofte kandidater glipp av svært viktig informasjon. Flervalgstester bruker såkaltedistraktører’ som svarmuligheter. Disse distraktorene er svaralternativer som bevisst ligner det riktige svaret; med andre ord, svarmulighetene er laget for å teste om du leser spørsmålet og oppgitt informasjonsegenskap.
 • Derfor,ta den tiden du trengerå lese informasjonen som er gitt nøye.
 • Ikke la spørsmålene stå tomme. Som diskutert tidligere straffer ikke ASVAB deg for å gjette, noe som betyr at poeng ikke trekkes for feil svar (på den datastyrte versjonen kan du ikke la noen spørsmål stå tomme).
 • Det kan høres logisk ut, men sørg for at du merker hvert svar på riktig plass på svararket ditt.
 • Ingen kalkulatorerer tillatt under ASVAB, vær derfor forberedt med en penn og et stykke papir.

Hvordan kan Assessment-Training.com hjelpe deg med å bli din ASVAB?

Assessment-Training.com er markedsleder innen online vurderingsforberedelse. Med vår kontinuerlige forskning og utvikling gir vi enledende e-læringsplattform. Vi fortsetter å forbedre testene våre for å levere tester med de samme standardene som de siste testene til alle de store vurderingsutgiverne. Våre produkter hjelper kandidater med å fullføre søknaden fullstendig forberedt. Vårt mål er å hjelpe deg med å bli klar for vurderingen din, uavhengig av bedrift, jobb eller nivå du søker på!

For å hjelpe deg med din ASVAB har vi satt sammen en forberedelsespakke,skreddersyddfor ASVAB. Disse testene inneholder de samme spørsmålene du kan forvente i din faktiske ASVAB. ASVAB-forberedelsespakken består av følgende tester:

 • ASVAB General Science Test
 • ASVAB aritmetisk resonnementtest
 • ASVAB Ordkunnskapstest
 • ASVAB paragrafforståelsestest
 • ASVAB Matematikkkunnskapsprøve
 • ASVAB elektronisk informasjonstest
 • ASVAB Automotive Information Test
 • ASVAB Butikkinformasjonstest
 • ASVAB mekanisk forståelsestest

Alle praksisprøver kommer med gjennomarbeidede løsninger og en forklaring på hvordan du kommer til riktig svar. VårPersonlig progresjonssystemvil hjelpe deg med å spore fremgangen din og gi en detaljert oversikt over prestasjonene dine. Vurdering-trening er mer enn bare en treningsplattform, vi er her for å hjelpe deg!

Start treningen nå og få umiddelbar tilgang til testene og tren 24/7 på datamaskinen, telefonen eller nettbrettet!

Assessment-Training.com kundeservicerepresentanter fant ut at gjennom praksis økte kandidatene sin scoringsnøyaktighet og gikk mer selvsikre inn i vurderingene sine. Husk at det egentlig ikke handler om hvor intelligent du er; du trenger bare å øve deg for å være sikker på at du gjør deg kjent med testformatene, jobbe med nøyaktigheten din og opplever å prestere under tidspress.

Hver av praksistestene som Assessment-Training.com tilbyr, har noen gratis eksempelspørsmål. Klikk på koblingene nedenfor for å gå til den spesifikke testinformasjonssiden og ta øvelsestestene:

 • Numerisk resonnement
 • Diagrammatisk resonnement
 • Nummersekvenser
 • Antonymer
 • E-Tray øvelse
 • Verbale analogier
 • Verbal resonnement
 • Matte prøve
 • Romlig resonnement
 • Logisk resonnement
 • Induktiv resonnement
 • Feil / Datakontrolltest
 • Situasjonsvurderingstest (SJT)
 • Syllogismer
 • Ordproblemer

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated: 03/20/2023

Views: 5287

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.